NLP Coaching Introductie

NLP Coaching is heel anders dan de geestelijke gezondheidszorg. Psychiaters zijn er trots op dat zij in de negentiende eeuw het voor elkaar hebben gekregen dat we psychische problemen als geestesziekten zijn gaan beschouwen. Dat is in de meeste gevallen een vergissing. Natuurlijk is het zo dat soms iemand fysiek een ander brein heeft dan een gemiddeld persoon. Dit zie je bijvoorbeeld bij ADHD of autisme. Soms hebben psychiaters dan een medicijn dat helpt. Voor die mensen is dat dan een prima uitkomst. Maar voor het overgrote deel van de mensen met psychische problemen is de reguliere hulpverlening de verkeerde weg omdat de reguliere hulpverlening denkt dat je ziek bent en moet worden geheeld.

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) kijkt daar heel anders tegenaan. Bij NLP gaan we er vanuit dat je geenszins ziek bent en dat er niets kapot is. Er hoeft niets te worden gerepareerd of te worden geheeld. Het enige dat er aan de hand is, is dat je nog niet hebt geleerd om goed om te gaan met moeilijke situaties. Het enige dat nodig is, is educatie. Om die reden gaat NLP uit van educatie in plaats van medicatie.

De meeste mensen met psychische problemen zien zelden een psychiater. In plaats daarvan gaan ze naar de psycholoog. Een psycholoog schrijft geen medicijnen voor, maar gaat nog steeds uit van een medisch perspectief op de problemen. Om die reden werkt een psycholoog zelden of nooit.

Daar komt bij dat je met NLP binnen enkele weken erachter komt of het werkt of niet. In tegenstelling tot de psycholoog die oneindig lang in je verleden wil graven, ga je bij NLP concreet aan de slag met speciale technieken om meteen van je klachten af te komen. Daarbij geldt: of NLP werkt wel bij je of NLP werkt niet. En dat weten we binnen enkele weken. Als dan blijkt dat NLP niet werkt, dan gaan we ook niet verder. Omdat je er zo snel achter bent hoe goed NLP jouw problemen oplost, is het altijd slim om eerst met NLP aan de slag te gaan. Mocht dan onverhoopt blijken dat het niet werkt, dan is er nog meer dan tijd genoeg om naar de reguliere hulpverlening te gaan.

Directieve coaching

NLP coaching is directief. Dat wil zeggen dat de NLP coach jou technieken leert om je weer goed te voelen en van overleven naar leven te gaan. Dit in tegenstelling tot alle andere coaches die vinden dat zij alleen jou alleen maar begeleiden. Bij hen moet je zelf de oplossing vinden. Daarom duren alle andere soorten van coaching ook jarenlang. Want had je de oplossing zelf al gehad, dan was er ook geen reden om met een coach aan de slag te gaan.

Wat dat betreft, is NLP coaching ook eigenlijk meer 1-op-1 training. De NLP Coach traint jouw brein om de problemen op te lossen. Uiteraard doe je dat uiteindelijk helemaal zelf. Alleen legt de NLP coach helder uit hoe je dat het beste kan doen aan de hand van de ABC-NLP technieken.

Onvoorwaardelijke No Cure, No Pay Garantie NLP Coaching

Als coach werk ik altijd op basis van onvoorwaardelijke no cure, no pay. Deze garantie geef ik enerzijds omdat ik zoveel vertrouwen heb in de werking van ABC-NLP. Anderzijds zou ik ook mijn ogen uit mijn kop schamen als we iemand niet zouden kunnen helpen, maar wel een rekening zouden sturen. Kortom, mocht NLP in jouw specifieke situatie onverwacht niet helpen, dan hoef je niets te betalen en is alles gratis.

Kwaliteitsbewaking NLP Coaching

Alle NLP Coaching die wij doen valt onder de kwaliteitsbewaking van stichting NLP Kring Europe. Dat betekent voor jou dat je gebruik kan maken van zowel het klachtrecht van stichting NLP Kring Europe als het tuchtrecht. Stichting NLP Kring Europe heeft het strengste klacht- en tuchtrecht van alle NLP organisaties. De reden is dat de NLP coaches die bij stichting NLP Kring Europe zijn aangesloten zo goed zijn opgeleid. Daarom zijn er zelden of nooit klachten. En als er dan een enkele klacht is dan is die in bijna alle gevallen binnen 5 minuten opgelost.

Bij het klacht- en tuchtrecht van stichting NLP Kring Europe geldt een omgekeerde bewijslast. Dat betekent voor jou dat de NLP coach dient te bewijzen dat er iets niet klopt. Als hem of haar dat niet lukt dan heb jij bij voorbaat gelijk!

NLP Coaching of NLP Training

Helaas is het zo dat veel NLP opleidingen mensen die psychische problemen hebben een NLP training aanraden. Daardoor zijn de meeste NLP trainingen meer een vorm van groepstherapie geworden. Wij maken bewust een scherpe keuze: voor mensen die prima functioneren maar nog wel het een of ander willen aanpakken (of simpelweg verder willen groeien als mens) is NLP training de beste keuze. Voor alle andere mensen is het beter om eerst NLP coaching te doen. Mocht je tijdens de NLP coaching heel enthousiast worden over NLP dan is het altijd nog mogelijk om een NLP training te doen.

Het NLP Coaching format

Stichting NLP Kring Europe heeft een eigen en uniek format voor NLP coaching. Net als al onze NLP coaches volg ik dit format. Dit format voor NLP coaching ziet er als volgt uit:

  • Bepalen Neurogram® type.
  • Leren om goed om te gaan met je gevoelens en emoties.
  • Leren om het verleden te neutraliseren.
  • Leren om zorgen over de toekomst weg te nemen en te vervangen door een visie op de toekomst dat vertrouwen geeft.
  • Leren om te stoppen met piekeren en in plaats daarvan constructief te denken.
  • Je krijgt een positiever zelfbeeld.
  • Je krijgt een 30 jaren plan.

Naast deze vaste onderdelen besteedt de NLP coach uiteraard veel aandacht aan de specifieke problematiek. Daarnaast zijn er talloze extra technieken en methoden die de NLP coach kan inzetten om ervoor te zorgen dat zaken beter gaan. Denk hierbij aan hypnose, beslissingsstrategieën of bijvoorbeeld lach-ankers.

NLP coaching neemt gemiddeld 3 sessies in beslag. Elke sessie duurt over het algemeen 2 uur. Soms is er een vierde sessie nodig en heel soms een vijfde, maar nooit een zesde. Het tarief voor coaching is alleen voor de oplossing. Het tarief is dus geheel onafhankelijk van het aantal sessies. Het tarief blijft altijd hetzelfde ongeacht het aantal sessies. Alleen wanneer blijkt dat NLP zo goed werkt dat er minder sessies nodig zijn dan drie, dan wordt het tarief wel pro-rata verlaagd.

Wanneer je door mij gecoacht wordt, krijg je ook een gratis exemplaar van Het Neurogram handboek om alles over je eigen breintype terug te kunnen lezen en een kwartaalabonnement op NLPflix zodat je thuis nog de video’s terug kan zien van alle technieken die je hebt geleerd.  Dus besluit vandaag nog om te stoppen met problemen en voor de oplossing te gaan en ga met NLP coaching aan de slag door het onderstaande formulier in te vullen:

Aanvraagformulier voor NLP coaching. Wil je aan de slag, vul dan je gegevens in. Alle coaching is op basis van no cure, no pay. Het gaat om 3-5 sessies van twee uur. Het tarief is voor de oplossing ongeacht hoeveel tijd daarvoor nodig is.

We respect your email privacy