NLP Coach Dagen

Oorspronkelijk ben ik mijn NLP opleidingen vijftien jaar geleden begonnen omdat ik het als NLP coach te druk kreeg. Al snel in mijn NLP coachingscarriëre kwam ik erachter dat meer mensen coachen dan twee per dag mij te druk werd. Een cliënt ‘s ochtends en een cliënt ‘s middags is meer dan genoeg werk. Maar elke keer dat ik nee moest verkopen werd mij gevraagd of ik dan wel iemand wist om ze naar door te verwijzen. Zelf had ik al mijn NLP opleidingen bij Richard Bandler in de VS gedaan en ik had weinig vertrouwen in mensen die claimen NLP coaching te doen, maar die geen NLP certificaat hebben van Richard Bandler. Immers, Richard Bandler is degene geweest die NLP ooit heeft bedacht en als iemand goed kan beoordelen of een persoon goed genoeg is voor NLP coaching dan is hij het.

Om toch mensen te kunnen doorverwijzen ben ik destijds mijn opleiding tot NLP coach begonnen. Ondertussen heb ik meer dan honderd NLP coaches opgeleid en ben ik er trots op dat de meeste van deze NLP coaches ook daadwerkelijk druk met NLP coaching zijn. En ik ben er bijzonder trots op dat de door mij opgeleide NLP coaches die nu zelf landelijk bekend zijn geworden. Kortom, ik ben er sterk van overtuigd dat er geen beter startpunt is om als coach aan de slag te gaan dan bij mij.

In de loop der jaren heb ik ontdekt dat een aantal specifieke onderwerpen extra belangrijk is voor NLP coaches. Om die reden heb ik van al die onderwerpen één zesdaags programma gemaakt, waarvan je sommige onderdelen ook los kan volgen. Het gaat om de volgende onderwerpen:

Dag 1: Het NLP Kring Coach Format

NLP Kring is mijn stichting die de belangen behartigt van de NLP Kring trainer en de NLP Kring coaches. Je krijgt ondersteuning qua marketing en je kan als NLP Kring coach gebruik maken van het klacht- en tuchtrecht dat de stichting organiseert. Wanneer je je NLP opleiding bij een NLP Kring trainer doet, kun je gebruik maken van de diensten van stichting NLP Kring.

Alle bij NLP Kring aangesloten NLP coaches maken gebruik van hetzelfde format voor coaching. DIt format hebben we dan ook het NLP Kring Coach format genoemd. Dit format geeft je een complete kapstok om je NLP coachingssessies mee in te vullen. Het coach format vertelt je precies wanneer je welke NLP techniek moet gebruiken en welke volgorde in de meeste gevallen het beste werkt.

Toegang: deze dag is alleen toegankelijk voor mensen die mijn NLP Practitioner, NLP Master Practitioner of NLP nascholing hebben gedaan.

Tarief losse dag: 150,- euro inc. 21% BTW

Dag 2: NLP Kindercoaching

Op dag 2 gaat NLP Kring trainer Briseïs Scheiner aan de slag om duidelijk te maken hoe je het NLP Kring Coaching format kan gebruiken om kinderen te coachen met NLP. Met NLP kindercoaching leer je kinderen:

  1. Beter omgaan met hun gevoel.
  2. Loslaten van vervelende dingen uit het verleden.
  3. Hun toekomst met vertrouwen tegemoet zien.
  4. Hoe je een positiever zelfbeeld krijgt.
  5. Hoe je ontdekt wat je wilt in het leven.

Briseïs is zeer ervaren in NLP en heeft ook geassisteerd bij Kate Benson, de internationale expert op het gebied van NLP en kinderen, haar NLP Kindercoaching opleiding. Maar belangrijker nog is BriseÏs in de eerste plaats moeder.

Toegang: deze dag is alleen toegankelijk voor mensen die mijn NLP Practitioner, NLP Master Practitioner of NLP nascholing hebben gedaan.

Tarief losse dag: 150,- euro inc. 21% BTW

Dag 3: Branding, Marketing & Sales voor de NLP coach

Omdat het als NLP coach ook belangrijk is om daadwerkelijk klanten te krijgen, organiseer ik een dag om NLP coaches uit te leggen hoe Branding, Marketing & Sales in zijn werk gaat. Alle drie zijn ze noodzakelijk voor een succesvolle NLP coachingspraktijk omdat:

  1. Branding je klanten de reden geeft waarom ze met jou in zee willen in plaats van een ander.
  2. Marketing ervoor zorgt dat je met potentiële klanten in contact komt.
  3. Sales ervoor zorgt dat er uit die contacten ook een afspraak komt om iemand te gaan coachen.

Toegang: deze dag is voor iedereen toegankelijk omdat je (a) geen voorkennis nodig hebt en (b) alles wat je hier leert op elk bedrijf van toepassing is.

Tarief losse dag: 150,- euro inc. 21% BTW

Dag 4-6: Licensed NLP Coach Certificatie dagen

The Society of NLP® geeft ook een Licensed NLP Coach™ certificaat uit. Nu ga ik ervan uit dat wanneer je bij de NLP Master Practitioner of de NLP nascholing hebt gedaan dat je alles hebt geleerd dat nodig is om als NLP coach aan de slag te gaan. Desalniettemin willen sommige mensen graag dit certificaat bemachtigen. Daarvoor is het nodig om de drie NLP Coach Certificatie dagen te doen. Het hele programma van deze drie dagen staat hier beschreven: NLP Coach Certificatie dagen.

Toegang: deze dag is alleen toegankelijk voor mensen die mijn NLP Master Practitioner of NLP nascholing hebben gedaan.

Tarief losse dag: 975,- euro inc. 21% BTW

Certificaat: alle deelnemers aan de NLP Coach Certificatie dagen ontvangen het Licensed NLP Coach™ certificaat van The Society of NLP®

Wanneer je aan een of meerdere of alle dagen mee wilt doen, kijk dan voor de data van de eerstkomende editie op het onderstaande formulier. Het tarief voor alle dagen is 1295,- euro inc. 21% BTW. Soms is er ook een boek-vroeg korting en die staat dan ook op het onderstaande formulier:

Met het onderstaande formulier schrijf je je in voor een of meer dagen van de NLP Coach Dagen

We respect your email privacy