NLP Practitioner

De NLP Practitioner van Joost van der Leij
De NLP Practitioner van Joost van der Leij

Wat is NLP en waarom is het goed als iedereen NLP leert? Dat zijn misschien wel de twee belangrijkste vragen wanneer je overweegt om de NLP Practitioner te doen. NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren en is bedacht door Richard Bandler in de jaren zeventig van de vorige eeuw. NLP in één zin uitgelegd:

Met NLP optimaliseer je je breinprocessen (Neuro) door handig taal te gebruiken (Linguïstisch) zodat je jezelf slimme strategieën voor een beter leven aanleert (Programmeren).

Met NLP breng je menselijk gedrag in kaart. Dit kan op twee manieren:

 1. Je brengt psychologische problemen zodanig in kaart dat je meteen doorhebt wat de oplossing voor deze problemen is.
 2. Je brengt handig menselijk gedrag in kaart zodat je zelf kan groeien en daarna andere mensen er mee verder kan helpen.

Omdat ik tegenwoordig ook de NLP opleiding op echte universiteiten geef, starten er elk jaar twee NLP Practitioner opleiding. 

Beide trainingen doen compleet aan de officiële vereisten van The Society of NLP® van Richard Bandler en je ontvangt dan ook in beide gevallen uit de VS het officiële Licensed NLP Practitioner™ certificaat van The Society of NLP® met originele handtekening van Richard Bandler. Adel verplicht zoals ze zeggen en in mijn positie als de nummer 1 Nederlandstalige Licensed NLP Master Trainer™ kan ik niet anders dan de regels tot op de letter nauwkeurig in acht nemen. Niet voor niets ben ik in staat om met grote regelmaat Richard Bandler naar Amsterdam te halen. Bovendien moet alles wat ik doe ook wetenschappelijk te verantwoorden zijn vanwege mijn werk op de universiteit.

Het verschil tussen de NLP Practitioner en de NLP Business Practitioner is dat in de reguliere NLP Practitioner de context persoonlijke groei en andere mensen helpen is, en dat de context bij de NLP Business Practitioner het optimaliseren van organisaties is. Deze pagina gaat over de reguliere NLP Practitioner. Via de bovenstaande link kom je bij de pagina over de NLP Business Practitioner.

NLP Practitioner Inhoud

Inhoudelijk volgt de NLP Practitioner precies waar de naam NLP voor staat: Neuro-Linguïstisch Programmeren. Het eerste blok gaat over het Neuro-gedeelte, het tweede blok over het Linguïstische-gedeelte en het derde blok over het Programmeer-gedeelte. Bij de NLP Practitioner is alles erop gericht om ervoor te zorgen dat de vijf taken die je in je leven hebt, door het juiste deel van je brein worden gedaan:

De vijf taken van het leven zijn:

 1. Goede beslissingen nemen. Dit is een taak van je onbewustzijn.
 2. Je automatisch goed voelen. Dit is een taak van je onbewustzijn.
 3. Goed communiceren. Dit is een taak van je onbewustzijn.
 4. Je doelen bereiken. Dit is een taak van je onbewustzijn.
 5. Genieten van het leven. Dit is de ene taak van je bewustzijn.

In de NLP Practitioner leer je alle NLP technieken en methoden die je overal tegenkomt. Bij deze NLP Practitioner ligt de focus echter veel meer op wat je met deze NLP technieken en methoden bereikt. Wat ik wil voorkomen is dat je na een hele leuke opleiding NLP niet elke dag gebruikt. Dat is namelijk meteen de reden dat ik zo goed ben in mijn werk. Als geen ander ben ik in staat je onbewustzijn te bereiken en ervoor te zorgen dat je onbewustzijn wordt getraind in de vier taken van het onbewustzijn: goede beslissingen nemen, je automatisch goed voelen, goed communiceren met andere mensen en je doelen bereiken. Dat is ook de reden dat je door het meedoen aan een live NLP Practitioner training van mij veel verder komt dan met slechts een boek, ook al is het een goed boek zoals Breintraining: handboek voor moderne NLP. Met een boek bereik je je onbewustzijn niet, maar meedoen met de NLP Practitioner geeft je wel zo’n geoptimaliseerd brein!

Deel 1 NLP Practitioner: de NLP & Neurogram® dagen

De eerste drie dagen van de NLP Practitioner pakken we meteen de eerste twee taken van het onbewustzijn aan: je goed voelen en goede beslissingen nemen. Om je onbewustzijn te trainen zich automatisch goed te voelen is het nodig dat je de vier basis NLP technieken onder de knie krijgt, namelijk:

 1. De gevoelsomdraaitechniek zodat je snel negatieve gevoelens stopt en vervangt door krachtige positieve gevoelens.
 2. De zwart/wit terugspoeltechniek voor het verleden om nare gebeurtenissen uit je verleden te neutraliseren.
 3. De zwart/wit terugspoeltechniek voor de toekomst om zorgen over de toekomst weg te nemen en te vervangen door een toekomstvisie die vertrouwen en rust geeft.
 4. Stoppen-met-piekeren-technieken om te stoppen met piekeren en in plaats daarvan constructief te denken.

Wanneer je deze technieken goed in je onbewustzijn krijgt getraind zoals bij mijn NLP Practitioner, dan voel je je automatisch goed, haal je automatisch de juiste beelden in je hoofd en denk je constructief mee.

Voor het maken van goede beslissingen zijn er twee zaken nodig, namelijk:

 1. De NLP goede/slechte beslissingen techniek.
 2. Het Neurogram®

Uiteraard leer je dit alles in het eerste blok van mijn NLP Practitioner. Met de goede/slechte beslissingen techniek geeft je onbewustzijn van tevoren aan of een beslissing goed of slecht uitpakt. Het Neurogram® is de neurologische versie van het Enneagram en de enige versie van het Enneagram die compatibel is met NLP zodat je veilig allebei tegelijkertijd kan leren. Het Neurogram® brengt je persoonlijkheid in kaart in de vorm van gedragstypen en laat je zien op welke vlakken de kans groot is dat je de verkeerde beslissing neemt. Bovendien laat het Neurogram® je zien wat de goede beslissing is. Kortom, om goede beslissingen te nemen in je leven heb je zowel NLP als het Neurogram® nodig. Precies wat in mijn NLP Practitioner zit!

NLP Practitioner deel 2: de NLP, communicatie & hypnose dagen

Toen Richard Bandler in 1970 NLP ontwikkelde, kwam hij erachter dat de alle grote therapeuten van de twintigste eeuw een vorm van hypnose gebruikten. NLP is dan ook in eerste instantie bedacht om stiekem aan hypnose te doen. Dat was nodig in de jaren 70, maar vandaag de dag heeft de wetenschap hypnose omarmt en is er geen reden meer om stiekem te doen. Om die reden leer je naast NLP ook hypnose tijdens dag vier tot en met zes van mijn NLP Practitioner.

Want de derde taak van ons onbewustzijn is goed communiceren met andere mensen. Er zijn twee manieren om te communiceren, namelijk:

 1. Communiceren om iets te verduidelijken.
 2. Communiceren om iemand anders te beïnvloeden.

Om die reden leer je in deel twee van mijn NLP Practitioner eerst het metamodel. Met het metamodel krijg je twaalf regels waar communicatie aan dient te voldoen om te verzekeren dat je wat je zegt zo duidelijk mogelijk maakt. Daarna leer je met het Miltonmodel hoe je iemand door middel van communicatie beïnvloedt. Uiteraard zorgen we ervoor dat de deelnemers aan mijn NLP Practitioner allemaal NLP gebruiken om mensen positief te beïnvloeden. Wat we willen, is dat we de fantastische dingen die we zelf leren niet alleen voor onszelf houden, maar ook delen met onze naasten en geliefden. Dan is het erg handig wanneer je weet hoe je je boodschap het beste kan overbrengen. Juist omdat in mijn NLP Practitioner we veel meer doen met beïnvloeding, passen we goed op of die wel positief wordt gebruikt. Tegelijkertijd is dat ook de reden waarom veel andere NLP trainer, uit binnen- en buitenland, naar mijn NLP Practitioner komen. Zij willen namelijk ook super precies leren communiceren.

Uiteindelijk mondt dit dan op de zondag van blok twee van mijn NLP Practitioner uit in hypnose. Je leert dan zelf in een diepe en zeer ontspannende trance te raken. En je leert hoe je andere mensen kan hypnotiseren zodat zij bijzondere hypnotische-fenomenen doen die je alleen kan als je diep in trance bent.

NLP Practitioner deel 3: Slimme Strategieën voor een Beter Leven

In het derde deel gaan we aan de slag met de vierde taak van het onbewustzijn: je doelen bereiken. Bovendien gebruiken we daarna alles wat je over NLP hebt geleerd, bewust en onbewust, voor die ene taak van je bewustzijn: genieten van het leven.

Belangrijk is om vast te stellen dat je je doelen vooral bereikt wanneer je je onbewustzijn vertrouwt om deze doelen voor je te realiseren. Daar komt bij dat ik een groot voorstander ben van om voor je eigen leven één grote droom te realiseren. Mensen laten zich vaak beperken tot wat zij denken dat haalbaar en realistisch is. Maar je kan beter 10% van een grote droom realiseren dan 100% van een kleine droom. Want wanneer je droom groot genoeg is, ben je zelfs met 10% gerealiseerd al verder dan de meeste mensen met hun kleine droom komen.

Om die reden krijg je tijdens dag 7 tot en met 9 van mijn NLP Practitioner een dertig-jaren-plan. Dit dertig-jaren-plan is van groot belang voor je onbewustzijn. Zonder dit dertig-jaren-plan is je onbewustzijn onrustig. Vaak merken mensen dit doordat zij zich zonder direct aanwijsbare reden slecht voelen. Zonder het goede dertig-jaren-plan slaan mensen vaak een doodlopend pad in en vragen ze zich af waarom ze steeds dezelfde narigheid meemaken. Met het juiste dertig-jaren-plan breng je je bewustzijn en onbewustzijn op één lijn zodat je 100% van de tijd de goede richting opgaat met je leven. Naar mijn NLP Practitioner komen mensen die willen groeien. En het is verbazingwekkend hoe veel er jaren later wanneer ik ze weer tegenkom van hun grote droom is waargemaakt. Kortom, supercharge je eigen leven en doe mee met mijn NLP Practitioner. Daar kom je verder mee!

Over Joost van der Leij

Joost van der Leij is de nummer één NLP trainer van Nederland en België. Nu zegt elke NLP trainer dat hij de beste is, maar in het geval van Joost van der Leij is het feitelijk zo. Om te beginnen is hij een Licensed NLP Master Trainer. Daar zijn er wereldwijd gezien heel weinig van. Daarnaast is hij een VU-university certified OBM trainer/coach. Niemand in de wereld heeft beide diploma’s. Om die reden is Joost van der Leij ook de enige die op top #100 universiteiten als gastdocent les geeft. Wat dit voor jou betekent, is dat alleen bij de opleiding van Joost van der Leij je gegarandeerd de meest recente, up to date zijnde en correct onderwezen versie van NLP krijgt. Bij de meeste NLP opleidingen krijg je verouderde en verfromfraaide NLP omdat de desbetreffende trainer te ver af staat van Richard Bandler, de grondlegger van NLP.

Daarnaast is het zo dat Joost van der Leij als zelfstandig filosoof zelf onderzoek doet en nieuwe modellen ontwikkeld. De twee belangrijkste voorbeelden hiervan zijn ABC-NLP en het Neurogram model voor breintypen. Hoewel Joost van der Leij als gastdocent uiteraard een vergoeding ontvangt van beide universiteiten, is er verder geen overheidssubsidiëring van dit fundamentele onderzoek. Door mee te doen met de NLP opleiding van Joost van der Leij steun je direct dit belangrijke onderzoek. Want alle inkomsten boven het strikt noodzakelijke worden door Joost van der Leij gebruikt om verder fundamenteel onderzoek te doen. Dat wordt ook door de overheid erkend. Want de Neurosofie stichting van Joost van der Leij is door de overheid uitgeroepen tot een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) omdat het werk van Joost van der Leij zowel de wetenschap vooruit helpt volgens de overheid, als het maatschappelijk welbevinden. Dus wanneer jij meedoet met deze bijzondere opleiding dan steun je meteen ook dit fundamentele onderzoek en het welzijn van de maatschappij!

Logistieke details NLP Practitioner

 • Logistieke details:
 • Aantal dagen: 9
 • Data: zie het onderstaande formulier
 • Tijden: 10 tot 17 uur
 • Locatie: NLP.amsterdam, Binderij 7-L, 1185 ZH Amstelveen
 • Tarief: Het tarief voor de NLP Practitioner is 2100 euro inc. 21% BTW. In de vijf maanden voorafgaand aan de maand waarin de opleiding start, is er een boek-vroeg-korting omdat het voor mij heel erg prettig is wanneer mensen vroeg aangeven dat ze meewillen doen. Je kan de vroeg-boek-korting zelf uitrekenen door jezelf 25 euro per week korting te geven voordat het de eerste van de maand is waarin de opleiding begint, met een minimum van 1600 euro inc 21% BTW. Dus stel dat het nog 8 weken duurt voordat de opleiding begint, dan is het tarief 1900 euro inc 21% BTW (2100 minus 8×25 euro (200 euro). Wil je het precies weten, vraag dan een gratis en geheel vrijblijvend verkennend gesprek aan en dan reken ik het precies voor je uit.
 • Lesmateriaal: bij de NLP Practitioner krijg je gratis: (a) Het Neurogram Handboek (40 euro in de boekhandel), (b) Het ABC-NLP Handboek (55 euro in de boekhandel) en (c) een jaarabonnement op NLPflix (100 euro). 
 • Gespreid betalen: 12 maanden via automatische incasso
 • Bij annulering wordt het bedrag voor trainingsdagen die nog niet geweest zijn teruggeboekt; 
 • Gratis herhalen van één of meerdere of zelfs alle onderdelen van de NLP Practitioner;
 • inschrijven is 100% veilig want je kan tot 24 uur van tevoren geheel kosteloos per email annuleren.
 • Mocht je niet meteen kunnen meedoen, bekijk dan dit spaarplan op NLPflix!

Het tarief voor de NLP Practitioner is inc. 21% BTW. Mocht je BTW plichtig zijn dan kan je uiteraard de BTW bedrag terugvragen. Mocht je niet BTW plichtig zijn, maar je werkt wel dan mag je het tarief voor deze opleiding bijna altijd opvoeren als studiekosten omdat de hoge raad heeft bepaald dat NLP je altijd beter maakt in het werk wat je doet. De factuur hoeft pas in 2018 zijn voldaan  en er is de mogelijkheid om deze gespreid te voldoen.

Vanwege mijn werk bij de universiteit, combineer ik NLP altijd met het ABC principe van de toegepaste gedragsanalyse. Voor details zie: ABC-NLP.

Omdat je bij mijn NLP Practitioner veel beter leert om mensen te beïnvloeden, organiseer ik altijd eerst een gratis en geheel vrijblijvend verkennend gesprek. In dit gesprek kan ik al je vragen beantwoorden en kijken of je verwachtingen in de ABC-NLP Practitioner kunnen worden waargemaakt. Dus wanneer je overweegt om een NLP opleiding te gaan doen, spreek dan eerst met mij af, zodat je een goede en wel overwogen keuze kan maken. Je kan of zelf meteen een afspraak in boeken in mijn agenda om elkaar via Zoom te spreken, of je kan via het formulier daaronder een telefonisch of 1-op-1 gesprek bij mij in Amstelveen aanvragen:

See Online Booking Page