NLP Coaching Introductie

NLP Coaching is heel anders dan de geestelijke gezondheidszorg. Psychiaters zijn er trots op dat zij in de negentiende eeuw het voor elkaar hebben gekregen dat we psychische problemen als geestesziekten zijn gaan beschouwen. Dat is in de meeste gevallen een vergissing. Natuurlijk is het zo dat soms iemand fysiek een ander brein heeft dan een gemiddeld persoon. Dit zie je bijvoorbeeld bij ADHD of autisme. Soms hebben psychiaters dan een medicijn dat helpt. Voor die mensen is dat dan een prima uitkomst. Maar voor het overgrote deel van de mensen met psychische problemen is de reguliere hulpverlening de verkeerde weg omdat de reguliere hulpverlening denkt dat je ziek bent en moet worden geheeld.

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) kijkt daar heel anders tegenaan. Bij NLP gaan we er vanuit dat je geenszins ziek bent en dat er niets kapot is. Er hoeft niets te worden gerepareerd of te worden geheeld. Het enige dat er aan de hand is, is dat je nog niet hebt geleerd om goed om te gaan met moeilijke situaties. Het enige dat nodig is, is educatie. Om die reden gaat NLP uit van educatie in plaats van medicatie.

De meeste mensen met psychische problemen zien zelden een psychiater. In plaats daarvan gaan ze naar de psycholoog. Een psycholoog schrijft geen medicijnen voor, maar gaat nog steeds uit van een medisch perspectief op de problemen. Om die reden werkt een psycholoog zelden of nooit.

Daar komt bij dat je met NLP binnen enkele weken erachter komt of het werkt of niet. In tegenstelling tot de psycholoog die oneindig lang in je verleden wil graven, ga je bij NLP concreet aan de slag met speciale technieken om meteen van je klachten af te komen. Daarbij geldt: of NLP werkt wel bij je of NLP werkt niet. En dat weten we binnen enkele weken. Als dan blijkt dat NLP niet werkt, dan gaan we ook niet verder. Omdat je er zo snel achter bent hoe goed NLP jouw problemen oplost, is het altijd slim om eerst met NLP aan de slag te gaan. Mocht dan onverhoopt blijken dat het niet werkt, dan is er nog meer dan tijd genoeg om naar de reguliere hulpverlening te gaan.

Directieve coaching

NLP coaching is directief. Dat wil zeggen dat de NLP coach jou technieken leert om je weer goed te voelen en van overleven naar leven te gaan. Dit in tegenstelling tot alle andere coaches die vinden dat zij alleen jou alleen maar begeleiden. Bij hen moet je zelf de oplossing vinden. Daarom duren alle andere soorten van coaching ook jarenlang. Want had je de oplossing zelf al gehad, dan was er ook geen reden om met een coach aan de slag te gaan.

Wat dat betreft, is NLP coaching ook eigenlijk meer 1-op-1 training. De NLP Coach traint jouw brein om de problemen op te lossen. Uiteraard doe je dat uiteindelijk helemaal zelf. Alleen legt de NLP coach helder uit hoe je dat het beste kan doen aan de hand van de ABC-NLP technieken.

Onvoorwaardelijke No Cure, No Pay Garantie NLP Coaching

Als coach werk ik altijd op basis van onvoorwaardelijke no cure, no pay. Deze garantie geef ik enerzijds omdat ik zoveel vertrouwen heb in de werking van ABC-NLP. Anderzijds zou ik ook mijn ogen uit mijn kop schamen als we iemand niet zouden kunnen helpen, maar wel een rekening zouden sturen. Kortom, mocht NLP in jouw specifieke situatie onverwacht niet helpen, dan hoef je niets te betalen en is alles gratis.

Kwaliteitsbewaking NLP Coaching

Alle NLP Coaching die wij doen valt onder de kwaliteitsbewaking van stichting NLP Kring Europe. Dat betekent voor jou dat je gebruik kan maken van zowel het klachtrecht van stichting NLP Kring Europe als het tuchtrecht. Stichting NLP Kring Europe heeft het strengste klacht- en tuchtrecht van alle NLP organisaties. De reden is dat de NLP coaches die bij stichting NLP Kring Europe zijn aangesloten zo goed zijn opgeleid. Daarom zijn er zelden of nooit klachten. En als er dan een enkele klacht is dan is die in bijna alle gevallen binnen 5 minuten opgelost.
Lees verder